bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


PODSTAWOWE DANE

Adres Gminnego Zespołu Oświaty:
Gminny Zespół Oświaty w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98 - 332 Rząśnia

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty:
Iwona Szcześniak

Godziny pracy:
pon. - środa, piątek: 7:30-15:00
czwartek: 7:30-17:30

Telefon/Faks:
44 631 - 71 - 26 

Adres e-mail:
oswiata@rzasnia.pl

NIP:
769-168-26-54

Rachunek bankowy:
ESBANK Bank Społdzileczy Nr konta: 29 8978 0008 0079 5401 2000 0020Opublikował: Iwona Szcześniak
Publikacja dnia: 20.01.2023
Podpisał: Jolanta Waszak
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 101 816